1e zondag van de zomer

Voorganger: Kerkraadslid Gilbert Soselisa Schriftlezing: OT: Job 30: 15-26 & 38: 1 & NT: Marcus 4: 35-41

2e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jesaja 3: 25-4: 6 & NT: Marcus 5: 22-43

3e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Ezechiël 2: 1-7 & NT: Marcus 6: 1-6

4e zondag van de zomer

Voorganger: Kerkraadslid Ephus Tulaseket Schriftlezing: OT: Jesaja 52: 1-6 & NT: Marcus 6: 6b-13

5e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jeremia 23: 1-6 & NT: Marcus 6: 30-44

6e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jesaja 63: 7-14 & NT: Marcus 6: 45-52

7e zondag van de zomer

Voorganger: Kerkraadslid Augus Thenu-Bakarbessy Schriftlezing: OT: Deuteronomium 10: 12-21 & NT: Marcus 7: 1-23

8e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: 2 Koningen 4: 8-18 & NT: Marcus 7: 24-30

9e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jesaja 35: 1-10 & NT: Marcus 7: 31-37

10e zondag van de zomer

Voorganger: Kerkraadslid Ron Hehanussa Schriftlezing: OT: 2 Koningen 4: 42-44 & NT: Marcus 8: 1-21

11e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Zacharia 8: 4-8 & 20-23 & NT: Marcus 8: 22-26

12e zondag van de zomer

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Deuteronomium 4: 1-2 & 9-20 & NT: Marcus 8: 27–9: 1