*** De eredienst van zondag 2 oktober 2022 zal worden geleid door Da. A. Tulaseket-Palapessy ***    


– Ambonese kerkgenootschap –

NOODGEMEENTE PROTESTANT MALUKU DI BELANDA

I Corinthiers 3:6 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf wasdom”