– Ambonese kerkgenootschap –

NOODGEMEENTE PROTESTANT MALUKU DI BELANDA

I Corinthiers 3:6 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf wasdom”


Programma juni 2023

 

Zondag 4 juni, Trinitatis
Voorganger: Kerkraadslid Ron Hehanussa
Schriftlezing: OT: Exodus 34: 4-9 & NT: Matteüs 28: 16-20

Zondag 11 juni, 1e zondag na Trinitatis
Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy
Schriftlezing: OT: Jesaja 57: 14-19 & NT: Mateüs 9: 9-13

Zondag 18 juni, 2e zondag na Trinitatis
Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy
Schriftlezing: OT: Jesaja 12: 1-6 & NT: Matteüs 9: 35-10: 15

Zondag 25 juni, 1e zondag van de zomer
Voorganger: Kerkraadslid Ephus Tulaseket
Schriftlezing: OT: Jeremia 20: 7-13 & NT: Matteüs 10: 16-33

 

De BMJ