*** De eredienst/Syukur Perjamuan van zondag 24 oktober 2021 zal worden geleid door Da. A. Tulaseket-Palapessy. ***    

 

– Ambonese kerkgenootschap –

NOODGEMEENTE PROTESTANT MALUKU DI BELANDA

I Corinthiers 3:6 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf wasdom”

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

We gaan vanaf zondag 26 september 2021 een nieuwe fase in m.b.t. de coronamaatregelen. 
U hoeft u zich niet meer aan te melden voor de erediensten. Een aantal maatregelen blijft van kracht bij het bezoeken van de kerk. Zie hieronder: “de Huisregels NGPMB

Wij blijven voorlopig de indeling van de stoelen houden. Op deze manier houden we gepaste afstand en maken we het kerkbezoek zo veilig mogelijk.

Na afloop van de eredienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie en thee. Denkt u er wel aan dat u gepaste afstand houdt en ieders wens hierin respecteert.

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de huidige ontwikkelingen voor onze kerkgenootschap via onze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

BMJ

Huisregels NGPMB:

● Blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts,
● Desinfecteer bij binnenkomst de handen,
● Tussen gemeenteleden dient gepaste afstand gewaarborgd te worden,
● Collecteren is voorlopig nog niet mogelijk. Wij plaatsen de 2 offerkisten bij de ingang van de kerkzaal.

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons gerust weten. Dit kunt u mailen naar: info@ngpmbvught.nl

BMJ