*** De eredienst van donderdag 26 mei 2022 zal worden geleid door Da. A. Tulaseket – Palapessy ***    


– Ambonese kerkgenootschap –

NOODGEMEENTE PROTESTANT MALUKU DI BELANDA

I Corinthiers 3:6 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf wasdom”

 

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Met ingang van 6 maart 2022, gaan wij weer gezamelijk zingen en is het weer mogelijk om na de eredienst samen te komen in de kantine. De bestaande veiligheidsmaatregelen (Zie huisregels NGPMB) blijven van kracht.

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de huidige ontwikkelingen voor onze kerkgenootschap via deze webpagina.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

de BMJ

 

 

Huisregels NGPMB:

● Blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts,
● Collecteren is voorlopig nog niet mogelijk. Wij plaatsen de 2 offerkisten bij de ingang van de kerkzaal.

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons gerust weten. Dit kunt u mailen naar: info@ngpmbvught.nl