Belangrijk

De BMJ biedt u de gelegenheid om na de eredienst bij de BMJ in de consistorie te komen met vragen, opmerkingen die u zeer bezig houden en niet kunnen wachten tot de Rapat Jemaat.