Boek: Omzien in Verwondering

Het begon naar aanleiding van de lichting catechisanten 2004. 
Kennis omtrent het ontstaan van de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda was onder hen minimaal aanwezig en velen hadden een eigen versie over de ontstaansgeschiedenis. Ook werd geconstateerd dat vele gemeenteleden aan hetzelfde euvel leden.
Het toenmalige kerkbestuur besloot er iets tegen te doen en vroeg een aantal mensen om met een project te komen.

Het besluit werd genomen om een boekwerkje samen te stellen.
Naast de officieele geschiedschrijving poogde men om vooral de gemeenteleden aan het woord te laten…

Auteur: Mozes Tulaseket

(Prijsaanpassing miv 1 oktober 2022)

De kosten zijn voor gemeenteleden: € 10,- + eventuele verzendkosten € 5,-
De kosten zijn voor belangstellenden: € 15,- + eventuele verzendkosten € 5,-

Wilt u het boek bestellen dan kunt u een email sturen naar onze secretaris Gilbert Soselisa.

secretariaat@ngpmbvught.nl