Contributie

Het is alleen mogelijk om de contributie te betalen via een overmaking via uw bank.
De contributie dient overgemaakt te worden op IBAN-nummer:

NL43 RABO 0175440174 t.n.v. Kerkbestuur NGPMB Vught