2e zondag van de 40 dagen

Voorganger: Kerkraadslid Augus Thenu-Bakarbessy Schriftlezing: OT: 1 Koningen 19: 9-18 & NT: Marcus 9: 2-10

3e zondag van de 40 dagen, Wereldgebedsdag 2024

EERSTE VRIJDAG IN MAART Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan […]

4e zondag van de 40 dagen

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jozua 4: 19–5: 1 & 10-12 & NT: Johannes 6: 4-15

5e zondag van de 40 dagen

Voorganger: Kerkraadslid Ron Hehanussa Schriftlezing: OT: Jeremia 31: 31-34 & NT: Johannes 12: 20-33

1e Paasdag

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jesaja 25: 6-9 & NT: Johannes 20: 1-18

2e zondag van Pasen

Voorganger: Kerkraadslid Gilbert Soselisa Schriftlezing: OT: Jesaja 26: 1-13 & NT: Johannes 20: 24-31

3e zondag van Pasen

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Micha 4: 1-5 & NT: Johannes 21: 15-24

4e zondag van Pasen

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Ezechiël 34: 1-10 & NT: Johannes 10: 11-16

5e zondag van Pasen

Voorganger: Kerkraadslid Ephus Tulaseket Schriftlezing: OT: Deuteronomium 4: 32-40 & NT: Johannes 15: 1-8

6e zondag van Pasen

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: Jesaja 45: 15-19 & NT: Johannes 15: 9-17