1e Zondag van de Advent

Voorganger: Kerkraadslid Gilbert Soselisa Schriftlezing: OT: Zacharia 14: 4-9 & NT: Lucas 21: 25-31

2e zondag van de Advent

Voorganger: Kerkraadslid Ephus Tulaseket Schriftlezing: OT: Maleachi 3: 1-4 & NT: Lucas 3: 1-6

3e zondag van de Advent

Voorganger: Kerkraadslid Augus Thenu-Bakarbessy Schriftlezing: OT: Sefanja 3: 14-20 & NT: Lucas 3: 7-18

4e zondag van de Advent

Voorganger: Kerkraadslid Ron Hehanussa Schriftlezing: OT: Micha 5: 1-4a & NT: Lucas 1: 39-45

Kerstavond

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: & NT: Nog niet bekend

1e Kerstdag

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: & NT: Nog niet bekend

Oudejaarsavond

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: & NT: Nog niet bekend

Nieuwjaar

Voorganger: Da. Anna Tulaseket-Palapessy Schriftlezing: OT: & NT:  Nog niet bekend