RIVM maatregelen: NGPMB – informatie

Lees hier de laatste updates (8 oktober 2020) over hoe de NGPMB omgaat met de corona-crisis. We volgen de richtlijnen van het RIVM, de landelijke overheid, de gemeente Vught en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het  RIVM. De richtlijnen van de PKN zijn te lezen op de website van de  PKN.

 

donderdag 8 oktober 2020

In oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst en geen gemeentezang

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Ook voor huwelijken geldt een maximum van 30 personen.

Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen. Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. En natuurlijk: Mensen worden geplaceerd op 1,5 meter afstand en de adviezen van het RIVM ten aanzien van zingen en ventilatie in gebouwen worden opgevolgd.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

vrijdag 10 juli 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De richtlijnen rondom het coronavirus zijn verruimd en we zijn heel blij dat de NGPMB op zondag 19 juli 2020 haar deuren weer kan openen en we zijn verheugd dat we u weer mogen ontvangen, ook al zijn de omstandigheden wat anders. Wel zijn er allemaal maatregelen nodig om alles in goede banen te leiden. En wij moeten ons houden aan de ‘anderhalve meter’. De BMJ heeft daarom een gebruiksplan en protocol opgesteld voor het gebruik van onze kerkruimte in bs. De Springplank. 

Zie voor verdere informatie onze Homepage

zondag 31 mei 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Tot onze spijt kunnen wij in de maand juni ook geen kerkelijke activiteiten houden.
Dit komt mede  door verschillende factoren:

  • Beide voorgangers zitten in de risicogroep!
  • Een groot aantal  Gemeenteleden zitten in de risicogroep!
  • De ruimte waarin wij kerken  is zeer waarschijnlijk te klein  voor max 30 personen.
  • Strak Protocol van de PKN

Concreet betekent dit het volgende:
Dat er tot en met 1 juli geen  kerkelijke activiteiten zullen plaatsvinden tot  nader order.

De BMJ zal eind juni overleg hebben  en hierover communiceren via de website van de NGPMB.

dinsdag 24 maart 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

Vanwege de verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet op de persconferentie van maandagavond verschillende maatregelen afgekondigd voor het openbare leven. Deze maatregelen hebben  ook consequenties voor het kerkelijk leven van de NGPMB.

Concreet betekent dit het volgende:
Dat er tot en met 1 juni geen  kerkelijke activiteiten zullen plaatsvinden tot  nader order.

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via de e-mail: secretariaat@ngpmbvught.nl en  mobiel/WhatsApp: +31 633 786 716

We bidden voor iedereen die met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen te maken heeft: voor mensen in de gezondheidszorg en in maatschappelijke functies, voor zieken, voor iedereen die in het dagelijks functioneren beperkt is, voor eenzamen en voor iedereen die vervuld is van angst en zorg. We dragen elkaar ook in deze tijd.

Omdat veel kerkdiensten niet door zullen gaan, zal elke zondag een korte kerkdienst, verzorgd door de Protestantse Kerk in Nederland, op televisie worden uitgezonden. Deze is te zien om 9:20 uur, op NPO 2. 

woensdag 18 maart 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

De EO heeft een speciale website ingericht om je zondag in te vullen, die fungeert als knooppunt voor kerkdiensten, gebed en geloofscontent:
www.eo.nl/zondag

maandag 16 maart 2020

Beste Gemeenteleden van de NGPMB,

In navolging van de oproep van de Brabantse overheden en in het verlengde van het PKN-protocol rondom het coronavirus zullen er in de periode tot en met Goede Vrijdag op 10 april geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Op deze manier hopen we optimale veiligheid te bieden aan alle gemeenteleden en waar mogelijk mee te werken aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We volgen in deze de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en nemen uiterlijk in week 15 een besluit voor de volgende periode. Houdt onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Namens de BMJ,

Gilbert Soselisa
Secretaris NGPMB