*** De eredienst van zondag 21 augustus 2022 zal worden geleid door Mevr. A. Thenu – Bakarbessy ***    


– Ambonese kerkgenootschap –

NOODGEMEENTE PROTESTANT MALUKU DI BELANDA

I Corinthiers 3:6 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf wasdom”